Європейська Комісія підготувала рекомендації щодо мінімальних принципів при реалізації проектів з видобутку вуглеводнів, зокрема сланцевого газу, із застосуванням технології гідравлічного розриву пласта. Ці рекомендацію будуть використовуватися країнами-членами ЄС при адаптації та розробці законодавчих актів, які регулюють видобуток вуглеводнів, повідомляє Нетрадиційний газ в Україні.
31135
Таким чином, принаймні, поки що, не планується розгляд анонсованих раніше змін до законодавчих актів на рівні Європейського Союзу або прийняття окремої директиви ЄС щодо видобування нетрадиційних вуглеводнів. Натомість, оприлюднені рекомендації будуть основою для вдосконалення законодавства кожної окремої країни.

Визнаючи обмеженість досвіду використання технологій масштабного гідравлічного розриву пласта та горизонтального буріння в країнах ЄС та ризики даних технологій для довкілля і здоров’я людей, Європейська Комісія представила рекомендації, які мають на меті забезпечити дотримання безпеки для навколишнього середовища, клімату і здоров’я людей, ефективне використання ресурсів та інформування громадськості.

Відповідно до визначення, наведеного в документі Європейської Комісії, великомасштабною вважаєтья операція із гідророзриву пласта, при якій використовуюється більше 1000 метрів кубічних води на одну стадію або більше 10 000 метрів кубічних під час всієї операції з гідророзриву.

Згідно з рекомендаціями, країни-члени ЄС мають здійснювати стратегічну екологічну оцінку діяльності з видобутку вуглеводнів, в рамках якої можливе здійснення великомасштабних операцій з гідророзриву, до видання ліцензій на розвідку або видобування. Стратегічна екологічна оцінка покликана запобігти ризикам для здоров’я та довкілля, а також представити заходи із мінімізації та управління такими ризиками. Зокрема, в рамках стратегічної екологічної оцінки мають бути встановлені чіткі обмеження на здійснення операцій з гідророзриву на певних територіях, наприклад, на територіях, де існує ризик виникнення повеней або проявів сейсмічної активності, в природоохоронних зонах, водоохоронних зонах тощо. Обмеження мають також стосуватися мінімальної відстані між зоною проведення гідророзриву та підземними водоносними горизонтами. Стратегічна екологічна оцінка діяльності та оцінка впливу на довкілля окремих проектів повинна здійснюватися відповідно до вимог існуючих директив ЄС.

Оператори проектів при виборі ділянки для буріння свердловин повинні здійснити з використанням кращих доступних практик оцінку ризиків, включаючи оцінку ризиків витоків або міграції рідини для буріння та гідророзриву, природних радіоактивних речовин, вуглеводнів, а також ризику виникнення землетрусів.

До початку робіт із проведення гідророзриву має бути здійснена також оцінка базового стану довкілля для ділянки буріння та навколишньої території. Оцінка базового екологічного стану має включати оцінку якісних та кількісних показників стану поверхневих та підземних водних ресурсів, оцінку якості води в пунктах відбору питної води, якості повітря, стану грунтів, наявності метану та інших летких органічних сполук у воді, сейсмічної активності, використання землі, біорізноманіття, стану інфраструктури та будинків, існуючих та недіючих свердловин. Базовий стан довкілля повинен бути належним чином задукоментований, а відповідний звіт – поданий до уповноважених органів.

Саме звіт щодо базового стану довкілля має стати основою для проведення екологічного моніторингу та відстеження можливого погіршення будь-якого з показників. Окрім показників, досліджених в рамках базової оцінки стану довкілля, в рамках моніторингу оператори повинні контролювати склад рідини для гідророзриву для кожної свердловини, обсяг використання води для кожної свердловини, тиск під час проведення гідророзриву, характеристики та обсяги рідини, що повертається на поверхню після гідророзриву, а також викиди метану та інших летких органічних сполук. Результати моніторингу мають надаватися в уповноважені органи.

Крім того, від операторів вимагається розробка плану використання водних ресурсів , який би забезпечував ефективне використання води протягом всього життєвого циклу проекту, та плану руху транспорту, який би мінімізував викиди в атмосфрне повітря та вплив на місцеве населення.

Оператори також мають мінімізувати спалювання природного газу на факелі та уникати викидів метану в атмосферу.

Серед інших вимог можна відзначити необхідність незалежної перевірки цілісності обсадки та обмурівки свердловин, контролю за проведенням операцій з гідророзриву та дотримання проектних характеристик, негайного повідомлення про інциденти, що можуть нести загрозу для довкілля та здоров’я людей, та ін.

Окрема увага в рекомендаціях Європейської Комісії приділяється забезпеченню відкритості та доступності інформації. Зокрема, оператори мають забезпечити відкритість інформації про хімічні речовини та обсяги води, які планують використовувати для гідророзриву, а також фактичну інформацію про використані хімічні речовини, включно із номером CAS, та обсяги води для кожної свердловини. Уповноважені державні органи мають забезпечити публікацію у відкритому доступі інформації про кількість свердловин із проведеним гідророзривом, заплановані проекти, надані дозволи, а також публікацію звітів щодо базового стану довкілля та звітів з екологічного моніторингу.

Оставьте комментарий