Тези виступу Єврокомісара з питань охорони довкілля Янеза Поточника на саміті “Світова сланцева революція: можливості та ризики” (FT Global Shale Energy Summit – “The Global Shale Revolution: Framing the Opportunities and the Risks”) 21 жовтня 2013 року.
potočnik
1. Європейський Союз потребує розробки стратегії щодо використання сланцевих вуглеводнів, оскільки енергія є основою функціонування економіки і забезпечення життєдіяльності людей, а джерела енергозабезпечення постійно змінюються. Деякі види енергоресурсів стають більш обмеженими, як, наприклад, традиційний газ в Європейському Союзі, тоді як розвиток технологій робить можливим використання інших типів енергоресурсів, зокрема, нетрадиційних вуглеводнів.

2. Європейський Союз переживає тривалу економічну кризу і прагне відновити економічне зростання. Досвід США демонструє, що сланцевий газ може суттєво змінити енергетичний баланс та здешевити вартість енергоресурсів, приносячи вигоду виробникам та споживачам. Водночас, саме високі ціни на енергоресурси в Європі часто називають причиною уповільнення економічного зростання. Вплив потенційного видобутку сланцевого газу в Європі на вартість енергоресурсів, скоріше за все, буде не таким вагомим як у США через менші обсяги видобутку та вищу собівартість. Проте навіть незначне зменшення ціни на природний газ буде вигідним для країн ЄС, а особливо для країн із розвинутими енергоємними галузями промисловості та галузями, які використовують природний газ в якості сировини.

3. Не можна ігнорувати той факт, що екологічні ризики, якщо вони не будуть нівельовані, так само стримуватимуть економічне зростання. Поруч із забезпеченням доступних цін на енергоресурси однаково важливо уникати надмірного навантаження на природні ресурси, зокрема земельні та водні, від яких також у великій мірі залежить економічний добробут суспільства. Потрібно пам’ятати, що технологія масштабного гідравлічного розриву пласта, яка використовується для видобування сланцевого газу, пов’язана з ризиками для довкілля, зокрема в частині забруднення води, використання хімічних речовин, забруднення повітря та виникнення сейсмічної активності.

4. Стратегічний напрямок розвитку енергозабезпечення ЄС полягає в зниженні залежності від викопного палива і підвищення енергоефективності, оскільки енергія, яку ми не споживаємо, завжди буде найдешевшою. ЄС також прагне скоротити викиди парникових газів для уникнення негативних наслідків зміни клімату. Однак, ці глобальні виклики не мають простих рішень, тому нові джерела природного газу, включаючи сланцевий газ, є привабливими. Сланцевий газ може замінити більш брудні типи палива, зокрема вугілля та лігніт, посилити енергетичну безпеку, зменшуючи потребу в імпорті енергоресурсів, а також стати джерелом надходження коштів до державних бюджетів. Проте не варто забувати про кінцеву мету побудови суспільства, незалежного від викопного палива. Видобування та використання сланцевого газу може бути вигідним для клімату лише у випадку, коли сланцевий газ заміщує кам’яне або буре вугілля. Такий підхід вимагає узгодженої довготермінової політики, яка ще має бути розроблена.

5. Екологічні ризики, пов’язані із видобутком сланцевого газу, спричинили занепокоєння серед громадськості в ряді країн ЄС, окремі з яких наклали заборони або мораторії на видобуток. Будь-які аварійні ситуації, пов’язані із видобутком сланцевого газу лише посилять занепокоєння та зменшать довіру населення до компаній та чиновників, які залучені до процесу запровадження видобутку нетрадиційних вуглеводнів в ЄС. Нещодавнє опитування продемонструвало, що три чверті населення були б занепокоєні початком видобутку сланцевого газу поблизу місць їх мешкання. Причина цьому – відсутність належної законодавчої бази та системи управління ризиками. Опитані мешканці ЄС виступили за створення єдиних узгоджених правил видобутку нетрадиційного газу на території Європейського Союзу.

Загальні принципи щодо видобутку нетрадиційного газу в ЄС включатимуть такі:

  • чіткість та простота регуляторної бази – для уникнення різних підходів у трактуванні законодавчих положень щодо видобутку нетрадиційного газу;
  • гнучкість регуляторних вимог – для врахування місцевих умов, зокрема геологічних та географічних особливостей проектів, включаючи близкість до природоохоронних територій, густонаселених районів чи підземних вод;
  • єдині правила гри – єдині вимоги до проектів з видобування нетрадиційного газу на території всіх країн Європейського Союзу;
  • врахування позиції громадськості – прозорість у прийнятті рішень і заходи з уникнення ризиків для довкілля та здоров’я людей.

Загальні правила щодо видобутку нетрадиційних вуглеводнів для всіх країн ЄС є найкращим інструментом для мінімізації екологічних ризиків. Метою Європейської комісії є створення регуляторної бази, яка б  уможливила використання економічних та енергетичних вигод сланцевого газу та забезпечила мінімізацію ризиків видобування нетрадиційного газу для довкілля та клімату.

За повідомленням видання EurActiv, у грудні цього року або у січні 2014 року очікується оприлюднення проекту директиви ЄС щодо видобування нетрадиційних вуглеводнів. Директива регулюватиме питання викидів парникових газів, сейсмічної активності, забруднення підземних вод і використання водних ресурсів, якості повітря та шумового забруднення тощо.

Оставьте комментарий