Британо-нiдерландська компанiя Shell отримала позитивнi результати при бурiннi першої розвiдувальної свердловини на Юзiвськiй газовiй площi (Харкiвська й Донецька областi), що розробляється в рамках угоди про розподiл продукцiї.
shell
Про це сказано в повiдомленнi Мiнiстерства екологiї i природних ресурсiв.

29 листопада мiнiстр екологii Олег Проскуряков провiв зустрiч iз делегацiею Shell на чолi з вiце-президентом з розвiдки й видобутку Грехемом Тайлi, пiд час якоi сторони обговорили поточний стан реалiзацiї проекту з видобутку сланцевого газу на територiї Юзiвської дiлянки.

«Зокрема, представники компанiї Shell повiдомили про позитивнi результати своєї роботи на пробуренiй ними першiй свердловинi для видобутку сланцевого газу в Українi й заявили про намiри пробурити другу свердловину«, — сказано в повiдомленнi.

Також сторони обговорили необхiднiсть затвердження нових правил розробки нафтогазових родовищ.

При цьому Проскуряков зазначив, що зауваження й пропозицiї компанiй-iнвесторiв буде взято до уваги.

Мiнiстр також звернувся до компанiй-iнвесторiв iз проханням створити на мiсцях бурiння спостережнi екологiчнi пункти, якi в оперативному режимi зможуть вiдслiдковувати змiни якостi води, повiтря, викидiв у процесi дiяльностi.

Як повiдомляло агентство, 25 сiчня Shell i компанiя «Надра Юзiвська» (Киiв) пiдписали угоду про розподiл продукцiї.

Iнвесторами проекту виступають ТОВ «Надра Юзiвська», 90% яке належить Нацiональнiй акцiонернiй компанiї «Надра України», 10% — «СПК Геосервiс», i компанiя Shell, що у травнi 2012 року виграла тендер на пiдписання угоди про розподiл продукцii з Україною.

Початковий етап геологiчного вивчення передбачає отримання двомiрних i тривимiрних сейсмiчних даних i бурiння 15 свердловин на Юзiвськiй дiлянцi.

Мiнiмальний обсяг iнвестицiй щодо Юзiвського родовища на перiод геолого-розвiдувальних робiт становить 1,6 млрд гривень.

У разi переходу до етапу промислової розробки обсяг iнвестицiй не повинен бути менший, нiж 30 млрд гривень.

Оставьте комментарий